DEPARTED

R. D. Wulfranus Mathijs Moons, O. Praem.



Birth: augustus 18, 1929

Death: april 30, 2020

House: Abdij van Berne

Zijn intrede in de Abdij van Berne vond plaats in 1950.  Op 1956-08-05 werd hij priester gewijd.  In 1958 ontving hij zijn eerste benoeming als kapelaan in Gemert.  Vanaf 1963 was hij werkzaam in Vlijmen tot 1994, als kapelaan, als godsdienstleraar, als pastoor.
 
Na zijn eervol ontslag in Vlijmen bood hij zijn diensten aan bij de zusters van Asten.  Zijn actieve pastoraat sloot hij af in Eindhoven waar hij op verschillende plaatsen pastorale assistentie verleende.
 
Na zijn terugkeer in de abdij moest hij in februari 2017 omwille van noodzakelijke verzorging opgenomen worden in zorgcentrum Laverhof.  Daar is hij ook overleden.