DEPARTED

Sr. Hedvig Piroska TóthBirth: Februarius 17, 1923

Death: October 11, 2019

House: Zsámbék

Tóth Piroska M. Hedvig n?vér, kántor, okl. hitoktatón? én Mindszenten (Csongrád m.).  1944-08-15 én kezdte a noviciátust Küls?vaton.  Örök fogadalmat titokban tett az 50-es évek elején.

1950-ben, a szétszóratáskor Sz?cs Anna M. Gertrúd n?vérrel együtt Jásdra kerültek, ahol Schwarz címzetes apát kanonok mellett vezették a plébániai háztartást.  Majd Apát úr kényszer-nyugdíjba vonulása után, kb. 1965-ben Balatonfüredre költöztek.  Itt ápolták kés?bb kanonok urat haláláig

1985-86-ban, még az illegalitás évei alatt Arthner Vilma M. Bernadett f?nökn? kinevezte Hedvig n?vért elöljárónak.  Ezt a feladatát Hedvig n?vér 1992-ig látta el.

Hedvig n?vér önfeláldozóan, magát nem kímélve segítette rokonait, rendi testvéreit.  Az id?s n?véreket rendszeresen látogatta, a betegeket ápolta.

A rendszerváltás után, 1991-ben Küls?vaton felújíttatta az egyházközségt?l részben megkapott épületet, ahol 5 premontrei n?vérrel újra elkezdhették a közösségi életet, majd miután mind a 4 n?vért kiápolta, egyedül maradva tovább segítette a plébánia munkáját.  2004-ben betegsége miatt Zsámbékra került, ahol szintén összekovácsolta a n?vérek közösségét még betegségében is, mindig csak szeretetet sugárzott, s mindenkir?l mindig csak gondoskodni akart.  Lélekben örök fiatal maradt.